Lav Selvfølelse

Lav selvfølelse kjennetegnes ofte ved at noen negative antakelser går igjen rundt seg selv, disse dukker ofte opp som tanker, på tvers av situasjoner:  “Jeg er ikke god nok. Jeg strekker ikke til. Jeg er mindreverdig.”

Lav selvfølelse kan redusere livskvaliteten og hindre deg fra å være deg selv, eller fra å ta de valgene i livet som du ønsker og trenger for å være lykkelig.

Det gode nyheter er at sammen kan vi ta et oppgjør med tankemønstrene dine for å få til bedre selvfølelsen.  Negativ tanker utgjør ofte en viktig del av problemet.  Hvis vi kan snu dine tanker så kan du føler bedre med ditt selv. 

De fleste føler seg bedre etter første timen.  Ta kontakt! 

 

Terapeut og Livs Trener

Jeg er litt annerledes enn det typisk psykolog eller familieterapeut. Jeg pleier å være løsningsorientert. Naturligvis er det viktig å finne og analysere hindringene i livet ditt og mønstrene som kommer i veien for din suksess, men jeg liker også å fokusere på hvor du vil hen. Hva er målet med terapi? Hva vil du oppnå? Jeg skjønner at hvis du tar deg tid  for å møte meg (og betale), at du ønske å se resultater i livet ditt. Enten det er at du begynner å føle deg bedre generelt, oppleve økt selv følelse, eller at forholdene dine blomstrer.

Jeg har en master i familieterapi fra Vitenskapelig Høyskole (Oslo) og coachingsertifisering fra The International Life Coaching School i Canada.

Jeg er gift med Øyvind Jaatun, og vi har mine, dine og våres barn fra 10 år til 24 år.  Jeg har levde et langt liv med mange erfaringer som jeg kan bruke til hjelp i terapi med deg.